Terms and conditions

ACORDUL PRIVIND INFORMATIILE CONTINUTE IN SITE SI FOLOSIREA ACESTUIA:
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul https://hotelatria.ro/ ACCESÂND https://hotelatria.ro/ , VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți site-ul https://hotelatria.ro/

1. Termeni și condiții de utilizare
Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat site-ul https://hotelatria.ro/. Accesând sau utilizând site-ul https://hotelatria.ro/, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este deținut de RIZZO REAL ESTATE SRL.. Ne rezervăm dreptul să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nicio notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare, vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest acord va însemna că acceptați aceste modificări.

2. Drepturile utilizatorului
Utilizatorul https://hotelatria.ro/ are dreptul sa vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, sa tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

3. Obligatiile utilizatorului
Acest Site, împreuna cu toate modulele si materialele sale, este proprietatea înregistrată a lui RIZZO REAL ESTATE SRL..
Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:
• Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea lui RIZZO REAL ESTATE SRL. a site-ului si a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.
• Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.
• Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.
• Informația pe care ne-o furnizați dumneavoastră nouă trebuie să nu conțină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a interfața sau intercepta sistemul nostru.
• Cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către RIZZO REAL ESTATE SRL. la adresa: receptie@hotelatria.ro

4. Conținut exterior

În conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către si de la site-uri externe sau alte materiale de la parți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastră sau pentru RIZZO REAL ESTATE SRL..Ne declinăm orice responsabilitate față de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare în acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații în legătură cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații. Ce sunt Cookies? Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Există și o serie de păreri greșite despre cookie-uri, cele mai multe bazate pe impresia (greșită) că ele ar conține cod executabil sau ceva care poate influența funcționarea sistemului de operare. În realitate ele sunt doar texte, și nu pot să execute nicio operație.

5. Utilizarea datelor

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI DE ACORD CĂ FOLOSIȚI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. RIZZO REAL ESTATE SRL. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acestor informații. https://hotelatria.ro este un site cu conținut informativ. RIZZO REAL ESTATE SRL. nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nicio răspundere, de orice natură, pentru RIZZO REAL ESTATE SRL.. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul în orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că RIZZO REAL ESTATE SRL. nu este responsabilă în niciun mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

6. Clauze de nerăspundere :

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI DE ACORD CĂ FOLOSIȚI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. RIZZO REAL ESTATE SRL. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acestor informații. https://hotelatria.ro este un site cu conținut informativ. RIZZO REAL ESTATE SRL. nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nicio răspundere, de orice natură, pentru RIZZO REAL ESTATE SRL. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul în orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că RIZZO REAL ESTATE SRL. nu este responsabilă în niciun mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea RIZZO REAL ESTATE SRL.

RIZZO REAL ESTATE SRL. nu va putea fi făcută răspunzătoare față de nici-o persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un oaspete este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere față de dumneavoastră.

7. Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. In cazul in care doriți sa nu mai primiți astfel de materiale promoționale va rugam sa ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul receptie@hotelatria.ro

8. Tarife

Tarifele afișate în site sunt tarife pe camera pe noapte si includ TVA, wifi gratuit si mic dejun.

Tarifele includ taxa salvamont 2Ron/Zi/pers.

Taxa speciala pentru promovarea turistica a Municipiului Brasov, în valoare de 1 RON pe zi, persoană, este inclusă.
Putem sa confirmam rezervarea Dvs. numai daca ne dați toate informațiile solicitate. Vă rugăm să vă asigurați că toate datele Dvs. personale sunt corecte.

Rezervarea poate fi anulata fără penalizări cu 7 zile înainte de data sosirii ora 18:00. În caz de neprezentare sau anulare târzie Sc RIZZO REAL ESTATE SRL. își rezervă dreptul, fără o notificare prealabila, să încaseze contravaloarea primei nopți de cazare de pe cartea de credit folosită pentru garantarea rezervării

9. Notificări

Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: receptie@hotelatria.ro

10. Incetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

11. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea romana. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competenta de la sediul RIZZO REAL ESTATE SRL.. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul RIZZO REAL ESTATE SRL..

12. Animale companie

Animalele de companie sunt acceptate in hotel.

13. Metode de plată acceptate

VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, TICHETE DE VACANTA SI CARDURI – CHEQUES VACANCES, TICKET VACANTA EDENRED, si SODEXO

POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO
RIZZO REAL ESTATE SRL.. – HOTEL ATRIA

1. Motivul legitim și temeiul juridic al supravegherii video

Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesară pentru a menține un climat social optim și pentru a spori siguranța, securitatea și controlul accesului în incinta RIZZO REAL ESTATE SRL., astfel cum este prevăzut de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Cadru legal:
a) Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
c) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consili-ului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circu-lație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
d) Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video,

2. Scopul și sfera politicii privind supravegherea video

RIZZO REAL ESTATE SRL. operează un sistem de supraveghere video pentru a preveni, descuraja, gestiona și ancheta incidentele de siguranță și securitate, precum și pentru protecția persoanelor, a bunurilor (de incendii, furturi, efracții, atacuri sau de orice altă amenințare). Sistemul de supraveghere video sprijină realizarea scopurilor comune legate de securitate și acces, prin monitorizarea unor zone și evenimente specifice. Sistemul face parte din măsurile menite să sprijine politicile de securitate ale RIZZO REAL ESTATE SRL.. Controlorul de date pentru operațiunea de procesare a supravegherii video este Compartimentul Securitate din cadrul RIZZO REAL ESTATE SRL..
Această politică stabilește mecanismele de utilizare a sistemului de supraveghere video, precum și măsurile adoptate de RIZZO REAL ESTATE SRL. pentru a proteja datele personale și viața privată a persoanelor aflate în incinta RIZZO REAL ESTATE SRL. și în imediata sa apropiere.
Elementele acestei politici de supraveghere sunt aplicabile în toate spațiile RIZZO REAL ESTATE SRL..

3. Asigurare operarii sistemului de supraveghere video în conformitate cu prevederile legislative referitoare la viața privată și protecția datelor

3.1. Revizuirea sistemului actual

Procedurile RIZZO REAL ESTATE SRL. sunt revizuite periodic, pentru a se asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Par-lamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Di-rectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

3.2. Conformitatea

RIZZO REAL ESTATE SRL. procesează imaginile în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consili-ului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circu-lație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3.3. Sistemul CCTV

Sistemul Closed-circuit television (CCTV) al RIZZO REAL ESTATE SRL. poate fi supus periodic unei analize de risc pentru fiecare cameră de supraveghere în parte. Pe baza analizelor și cu obiectivul de a reduce la minimum monitorizarea zonelor care nu sunt relevante pentru scopurile avute în vedere, localizarea camerelor și unghiurile de vizionare pot fi modificate, înlocuite sau confirmate.

3.4. Transparența

Politica privind supravegherea video este disponibilă și publicată pe site-ul RIZZO REAL ESTATE SRL. (https://hotelatria.ro ).

3.7. Revizuirea politicii

Operatorul sistemului efectuează o revizuire a proporționalității utilizării sistemului de supraveghere video asupra protecției datelor cu caracter personal la fiecare doi ani. În cursul acestor revizuiri periodice, va aprecia dacă:
• există în continuare nevoie de un sistem de supraveghere video;
• sistemul continuă să servească scopului său declarat;
• nu există, în continuare, alternative adecvate.
Revizuirile periodice vor acoperi, de asemenea, și alte probleme identificate pe durata exploatării sistemului, în special dacă politica RIZZO REAL ESTATE SRL. de supraveghere video continuă să respecte legislația și instrucțiunile în vigoare și dacă este respectată în practică.

3.8. Soluții tehnologice care respectă viața privată

La comenzile de echipamente noi pentru sistem și, în măsura posibilului, RIZZO REAL ESTATE SRL. va utiliza soluțiile tehnologice optime, care să se ridice la standardele și nivelul ultimelor tehnologii disponibile.

4. Zonele aflate sub supraveghere

Amplasarea camerelor de supraveghere și a unghiurilor de vizionare ale acestora se bazează pe o analiză a riscului, asigurându-se orientarea camerelor exclusiv către zonele cele mai importante dinăuntrul clădirii.
Pentru a monitoriza punctele de intrare și ieșire ale incintei RIZZO REAL ESTATE SRL., sunt prevăzute camere de supraveghere. În plus, sunt prevăzute camere care monitorizează puncte de legătură, precum și proximitatea anumitor zone de importanță majoră care necesită o securizare suplimentară, cum ar fi zonele unde sunt păstrate sume de bani, zona receptiei, cât și zonele de acces restricționat.
Nu se monitorizează zonele susceptibile să ofere un grad mai ridicat de discreție, cum sunt birourile. Spațiile susceptibile să ofere un grad maxim de discreție, cum sunt camerele de de cazare din hotel, cabinele de duș, toaletele sau alte locații similare, nu sunt monitorizate niciodată.
Monitorizarea efectuată în afara perimetrului incintei RIZZO REAL ESTATE SRL. este limitată către minim.

5. Categorii de date personale colectate și scopul colectării acestora

5.1. Caracteristici tehnice ale sistemului

Sistemul RIZZO REAL ESTATE SRL. de supraveghere video este un sistem convențional. Toate camerele de supraveghere funcționează 24 ore/zi, 7 zile/săptămână. Calitatea imaginii în majoritatea cazurilor permite identificarea persoanelor aflate în zona de acoperire a camerei de supraveghere. Aceasta înregistrează imagini digitale înregistrându-se, imaginile captate, precum și timpul, data și locul. Nu utilizăm tehnologie de vârf sau supraveghere video inteligentă, nu interconectăm sistemul nostru cu alte sisteme și nu utilizăm înregistrările audio sau „CCTV cu sunet”.

5.2. Scopul supravegherii video

RIZZO REAL ESTATE SRL. utilizează sistemul de supraveghere pentru a garanta siguranța, securitatea și controlul accesului. Sistemul de supraveghere contribuie la controlarea accesului în clădire și asigură securitatea și siguranța clădirilor, a personalului, turiștilor și a vizitatorilor, precum și bunurile și documentele prezente sau păstrate în sediu.
Sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, descurajarea, gestionarea și, dacă este necesar, anchetarea incidentelor legate de siguranță și securitate, a potențialelor amenințări sau a accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat în clădiri sau la infrastructura IT.

5.3. Limitarea scopului

Sistemul nu este utilizat în alte scopuri decât cele menționate mai sus. De exemplu, nu este utilizat pentru a monitoriza prezența angajaților. Sistemul nu este utilizat nici ca instrument de anchetă în alte scopuri decât cele descrise mai sus, cu excepția cazului în care este vorba de un incident de siguranță fizică sau de o infracțiune. Înregistrările pot fi transmise organelor de anchetă în cadrul unei anchete disciplinare sau penale oficiale.

5.4. Camere web

RIZZO REAL ESTATE SRL. nu utilizează camere web în scopuri legate de protecția siguranței și securității.

5.5. Categorii speciale de date

Sistemul de supraveghere video al RIZZO REAL ESTATE SRL. nu are drept scop colectarea unor categorii speciale de date, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate sau date privind sănătatea sau orientarea sexuală. Cu toate acestea, sistemul poate prelucra date personale speciale privind sănătatea în situația în care printre turiștii sau vizitatorii hotelului se află persoane cu deficiențe de vedere sau persoane cu dizabilități fizice ( de exemplu, cele aflate în cărucioare sau care folosesc rampa de acces destinată acestora).
Sistemul CCTV monitorizează aria minimă necesară pentru a asigura siguranța și securitatea clădirii. Având în vedere nivelul înalt al expunerii clădirii RIZZO REAL ESTATE SRL. din perspectiva securității (perimetrul este ușor accesibil), intrările și perimetrul RIZZO REAL ESTATE SRL. sunt toate echipate cu camere de supraveghere. Scopul utilizării acestor camere nu este de a înregistra sau procesa categorii speciale de date, nici de a viza un individ, ci de a fi capabil de a preveni, a evalua și a ancheta incidente legate de securitate.
Operatorii sistemelor de monitorizare beneficiază de instructaje periodice cu privire la protecția datelor și la drepturile fundamentale.

6. Dreptul de acces la informații și beneficiarii acestora

6.1. Personalul intern și extern de securitate și întreținere

RIZZO REAL ESTATE SRL. gestioneaza intern operațiunile sale de supraveghere video.
Imaginile video sunt accesibile exclusiv angajatilor RIZZO REAL ESTATE SRL. cu competente determinate in acest sens, pe baza principiului necesității de a cunoaște.
RIZZO REAL ESTATE SRL. nu va divulga nimanui imaginile video, cu exeptia organelor de politie, parchetelor si instantelor de judecata, la cererea expresa a acestora.
Întreținerea sistemului de supraveghere video este efectuată de un contractant extern, sub supravegherea unui funcționar de securitate al RIZZO REAL ESTATE SRL..

6.2. Dreptul de acces la datele personale

RIZZO REAL ESTATE SRL., cu privire la supravegherea video, stabileste și documentează cine are acces la înregistrările de supraveghere video și/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video, în ce scop și în ce constau drepturile respective de acces. În acest sens, RIZZO REAL ESTATE SRL. stabileste cine are dreptul:
• să vizioneze imaginile în timp real;
• să vizioneze imaginile înregistrate;
• să copieze;
• să descarce;
• să șteargă;
• să modifice imagini.
Drepturile de acces sunt stabilite prin decizia organelor de conducere a RIZZO REAL ESTATE SRL..

6.3. Formarea personalului cu privire la protecția datelor

Tot personalul cu drepturi de acces, inclusiv agenții de securitate externi și tehnicienii de întreținere, beneficiază de instructaj cu privire la protecția datelor.

6.4. Angajamente privind confidențialitatea

Personalul cu drepturi de acces, inclusiv personalul extern care efectuează operațiuni CCTV sau de întreținere a sistemului, semnează angajamente de confidențialitate pentru a garanta că nu transmit, nu arată sau nu divulgă nimănui în niciun fel conținutul imaginilor de supraveghere video, cu excepția destinatarilor autorizați.

6.5. Transferuri, comunicări și registre

Informațiile strânse ca urmare a procesării datelor personale, inclusiv imaginile CCTV, pot fi comunicate organelor judiciare sau de aplicare a legii pentru a ancheta sau urmări fapte penale. Aceste transferuri nu se efectuează decât la cerere. Nu au loc transferuri periodice sau de rutină.

7. Protejarea datelor personale

Pentru a proteja securitatea sistemului de supraveghere video ca întreg, inclusiv a datelor personale, se pun în practică o serie de măsuri tehnice și organizaționale.
Se iau toate măsurile posibile, tehnice și fizice, pentru a asigura securitatea sistemului și asigurarea protecției datelor, printre altele:
• personalul (extern și intern) semnează acorduri de nedezvăluire și confidențialitate;
• utilizatorilor li se acordă drepturi de acces numai la acele resurse care sunt strict necesare pentru a-și putea desfășura activitatea (pe baza necesității de a cunoaște);
• întocmirea unei liste actualizate a tuturor funcțiilor/posturilor care au acces la sistem în permanență și descrie drepturile lor de acces.

8. Păstrarea datelor

Perioada de păstrare a imaginilor captate de sistemul de supraveghere video este de 20 zile. Această perioadă de păstrare este esențială pentru investigațiile de securitate, deoarece din cauza prezenței utilizatorilor în diverse locuri de activitate, în multe cazuri reclamațiile sunt depuse după multă vreme de la incident.
Dacă este nevoie ca o imagine să fie păstrată pentru investigații ulterioare sau pentru a aduce dovezi în cazul unui incident de securitate, aceasta poate fi păstrată pe durata anchetei și, dacă este necesar, poate fi arhivată, odată cu ancheta, pentru o perioadă de până la un an.

9. Furnizarea de informații către public

Furnizăm publicului (aceluia care trece pe lângă perimetrul RIZZO REAL ESTATE SRL.și/sau aceluia care intră în incinta RIZZO REAL ESTATE SRL.) informații cu privire la supravegherea video cu eficacitate și în mod detaliat. În acest scop, urmăm o abordare multistratificată, care constă dintr-o combinație a următoarelor 3 metode:
• anunțuri la fața locului pentru a alerta publicul (trecători, șoferi, vizitatori, personal etc.) cu privire la faptul că are loc o monitorizare și furnizarea unor informații esențiale cu privire la procesare;
• disponibilitatea unui sumar al acestei politici de supraveghere video în cadrul Receptiei hotelului;
• disponibilitatea acestei politici de supraveghere video pe site-ul de in-ternet al RIZZO REAL ESTATE SRL. (https://hotelatria.ro ), pentru persoanele care doresc mai multe detalii despre practicile companiei noastre referitoare la supravegherea video.

10. Drepturile de acces, rectificare și stergere a datelor personale

Publicul are dreptul de a avea acces la datele personale pe care le deținem cu privire la aceștia și de a le corecta și completa. Orice solicitare de acces, rectificare și/sau ștergere a datelor personale trebuie direcționată către:

RIZZO REAL ESTATE SRL.
Str. Valea Lunga Nr.8, Poiana Brașov
Brașov, 500001, Romania
Adresa de poștă electronică: info@rizzohotel.ro

Vom răspunde solicitărilor în mod amănunțit, în termen de 30 zile calendaristice. Dacă nu este posibil, solicitantul este informat cu privire la etapele ulterioare și motivul amânării în 30 zile. Chiar și în cele mai complexe cazuri, se va acorda acces sau un răspuns final motivat dacă se respinge solicitarea, în termen de cel mult 3 luni. Se vor lua toate măsurile pentru a răspunde mai devreme, în special dacă solicitantul declară că cererea este urgentă.
Dacă se solicită în mod specific, se poate stabili o vizionare a imaginilor sau solicitantul poate obține o copie a imaginilor înregistrate. În cazul unei astfel de cereri, solicitanții trebuie să-și declare identitatea dincolo de orice bănuială (de ex, trebuie să aibă asupra sa documente de identitate la vizionare) și, ori de câte ori este posibil, să desemneze, de asemenea, data, timpul, locul și circumstanțele în care au fost filmați de cameră. Trebuie, de asemenea, să furnizeze o fotografie proprie recentă, care să permită personalului de securitate să-i identifice în imaginile analizate.